[Rezension von: Giorgio Riello / Ulinka Rublack (eds.), The right to dress. Sumptuary laws in a global perspective, c. 1200-1800]

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Wydane w:Kunstform 20(2019), 10
1. autor: Aust, Cornelia (Autor, VerfasserIn)
Format: Online Resource Artykuł
Język:German
Wydane: 2019
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:kostenfrei
kostenfrei
Podobne zapisy:Enthalten in: Kunstform
Rezension von: The right to dress
Dane autora:rezensiert von Cornelia Aust
Opis
Opis fizyczny:Illustrationen
ISSN:1618-7199