[Rezension von: Ingrid Loschek, Reclams Mode- und Kostümlexikon]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 41(1988), 11, Seite 638-641
Tác giả chính: Wilckens, Leonie von (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Carl , 1988
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Rezension von: Reclams Mode- und Kostümlexikon
Ghi chú tác giả:Leonie von Wilckens
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534