Byzans : senantik og byzantinsk kunst i nordiske samlinger

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Danish
Được phát hành: København : Ny Carlsberg Glyptotek , 1996
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:redigeret af Jens Fleischer, Øystein Hjort, Mikael Bøgh Rasmussen
Miêu tả
Mô tả sách:Exhibition at the Ny Carlsberg Glyptotek, 1 June - 31 August, 1996
Includes bibliographical references (pages 171-188)
Mô tả vật lý:187 pages illustrations (some color) 28 cm
số ISBN:8774521985
9788774521983