Edificios-cuerpo : cuerpo humano y arquitectura ; analogías, metáforas, derivaciones

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ramírez, Juan Antonio (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Madrid : Ed. Siruela , 2003
Loạt:La biblioteca azul / Serie mínima 2
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: [Rezension von: Juan Antonio Ramírez, Edificios-cuerpo. Cuerpo humano y arquitectura: analogías, metáforas, derivaciones]
Ghi chú tác giả:Juan Antonio Ramírez
Miêu tả
Mô tả vật lý:104 S. Ill.
số ISBN:8478447067