Châteaux d'Orient : Liban, Syrie

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Roumi, Mohamad ar (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: [Paris] : Hazan , c2001
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: [Rezension von: Jean Mesqui, Châteaux d’Orient. - Jean-Claude Voisin, Le Temps de Forteresses en Syrie du Nord]
Ghi chú tác giả:Jean Mesqui. Photogr. de Mohamad al Roumi et Jean Mesqui
Miêu tả
Mô tả sách:Includes index
Mô tả vật lý:191 S zahlr. Ill, Kt 31 cm
số ISBN:2850257885