Disegni di Francesco Furini e del suo ambiente : zur diesjährigen Ausstellung im Graphischen Kabinett der Uffizien

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 25(1972), 9, Seite 272-276/281
Tác giả chính: Thiem, Christel (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Carl , 1972
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Ghi chú tác giả:Christel Thiem
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534