[Rezension von: Ewald M. Vetter, Die Kupferstiche der Psalmodia Eucaristica des Melchor Prieto von 1622]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Kunstchronik 27(1974), 11, Seite 377-384
Tác giả chính: Wilckens, Leonie von (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Online Resource Bài viết
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Carl , 1974
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
kostenfrei
kostenfrei
Các quyển sách có liên quan:Enthalten in: Kunstchronik
Rezension von: Die Kupferstiche zur Psalmodia Eucaristica des Melchor Prieto von 1622
Ghi chú tác giả:Leonie von Wilckens
Miêu tả
Mô tả sách:Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
số ISSN:2510-7534