Jorn i Havana = Jorn in Havana

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jorn, Asger (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Danish
English
Được phát hành: Rødovre : Forlaget Sohn , 2005
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: [Rezension von: Troels Andersen, Jorn i Havanna = Jorn in Havanna]
Ghi chú tác giả:Text: Troels Andersen. Photo: Brian Ramussen and Roald Pay. English translation: Peter Shield. [Hrsg.: Ole Sohn]
Miêu tả
Mô tả vật lý:80 S. zahlr. Ill.
số ISBN:8799036134