China Megacitiy - Christian Höhn : [zur Ausstellung "China Megacities" im Museum Industriekultur, Museen der Stadt Nürnberg]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Xu-Lackner, Yan (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:German
Chinese
Được phát hành: Nürnberg : Verl. für Moderne Kunst , 2013
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: Hochverdichtete Megastädte im chinesischen Dunst, zur Abbildung übergroßer Stadtstrukturen in fotografischen Büchern
Ghi chú tác giả:[Hrsg.: Yan Xu-Lackner ...]
Miêu tả
Mô tả sách:Parallelt. in chines. Schr
Mô tả vật lý:104 Seiten Illustrationen 24 x 30 cm
số ISBN:9783869844367