Die Kupferstiche zur Psalmodia Eucaristica des Melchor Prieto von 1622

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Vetter, Ewald M. (Tác giả)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Münster (Westf.) : Aschendorff , 1972
Loạt:Spanische Forschungen der Görresgesellschaft Reihe 2 15
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: [Rezension von: Ewald M. Vetter, Die Kupferstiche der Psalmodia Eucaristica des Melchor Prieto von 1622]
Ghi chú tác giả:von Ewald M. Vetter
Miêu tả
Mô tả sách:Mit Bibliogr
Mô tả vật lý:VI, 412 S., 114 Taf. 25 cm
số ISBN:3402057964