Joseph Sutter und der nazarenische Gedanke

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Grote, Ludwig (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: München : Prestel-Verlag , 1972
Loạt:Studien zur Kunst des 19. Jahrhunderts Band 14
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: [Rezension von: Ludwig Grote, Joseph Sutter und der nazarenische Gedanke]
Ghi chú tác giả:Ludwig Grote
Miêu tả
Mô tả vật lý:301 Seiten Illustrationen (schwarz-weiss)
số ISBN:3791303244