St. Marien zu Lübeck und seine Wandmalereien

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ellger, Dietrich (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Neumünster in Holstein : Wachholtz , 1951
Loạt:Arbeiten des Kunsthistorischen Instituts der Universität Kiel 2
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: Neue Literatur zur Marienkirche in Lübeck
Ghi chú tác giả:Dietrich Ellger; Johanna Kolbe
Miêu tả
Mô tả vật lý:152, 32 S. Ill., graph. Darst.