Alte Ansichten aus Baden 1 Tafelband

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Weissenhorn : Konrad , 1971
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: [Rezension von: Max Schefold, Alte Ansichten aus Baden]
Ghi chú tác giả:Max Schefold. [Hrsg. von der Kommission für Geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg]
Miêu tả
Mô tả vật lý:[263] Bl. überw. Ill.
số ISBN:3874370615