Die Kunst des deutschen Möbels 2 Spätbarock und Rokoko

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kreisel, Heinrich (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: München : Beck , 1970
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezensiert in: [Rezension von: Heinrich Kreisel, Die Kunst des deutschen Möbels, Band 2: Spät­barock und Rokoko]
Ghi chú tác giả:Heinrich Kreisel
Miêu tả
Mô tả sách:Mit 16 Farbtaf. u. 31 Abb. im Text, sowie 1156 Abb. auf 352 Taf
Mô tả vật lý:VI, 474 S., 176 Bl. Ill.
số ISBN:3406033652